15 AĞUSTOS 2018 – ÇARŞAMBA

08:00 Başarının Sırları
08:30 Yol Haritamız

08:35 Kutsal Kitaptan Okumalar
08:50 Tarihte Bugün – Ağustos
09:00 Sat7 Türk Çocuk
10:00 Kutsal Kitaptan Hikayeler 
10:30 Evden Uzakta
10:55 İsa Mesih’le Karşılaşanlar
11:00 Mesih’le 180 Derece
11:20 İsa’nın Etkisi
12:05 Harikalar Tanrısı
13:30 Kutsal Kitaptaki Peygamberlik Kitapları
13:50 Yaratılıştan Sonsuzluğa
15:05 Not alone (Zaatari)
15:35 Tarihte Bugün – Ağustos
15:45 Kutsal Kitaptan Okumalar
15:50 Yol Haritamız
16:00 Sat7 Türk Çocuk

17:00 Kutsal Kitaptan Hikayeler 
17:30 Sarah’ın Seçimi
19:05 Sana Doğrusunu Söyleyeyim
19:15 Tapınaktan da Öte
19:35 Tarihte Bugün – Ağustos
19:50 Kutsal Kitaptan Okumalar
20:00 Dünya Görüşü

21:15 Rable Görüş
21:40  Hoş Sohbet
22:15 Cevap Aktaran Verilişi
22:45 Başarının Sırları
23:15 Evden Uzakta
23:35 Mesih’le 180 Derece
23:55 İsa’nın Etkisi
00:40 Harikalar Tanrısı