13 AĞUSTOS 2021 – CUMA

   
08:00 Anadolunun Vaizleri
09:30

Mini Kent

11:00 Yücelik Kralı
12:00 Sedir Koyu
13:30 Jesus The Game Changer
14:05 Aile ve Evlilik Rehberi
16:00 Mini Kent
18:00 Evrim
18:30 Haftanın Gündemi 
20:30 Katolik Pederlere Sorduk
23:15 Kutsal Kefen
01:00 Kutsal Kitaptan Okumalar