21 HAZİRAN 2018 – PERŞEMBE

08:00 İsa’nın Benzetmeleri
08:15 Karagöz ile Hacivat
08:30 Günlük Yolculuğumuz
08:35 Kutsal Kitaptan Okumalar 
08:45 Tarihte Bugün – Haziran
09:00 Sat-7 Türk Çocuk

10:00 Uçan Ev
10:30 Tanrı Sağlar
10:55 İsa Mesih’le Karşılaşanlar
11:05 Martin
11:30 İman Sınavı
12:00 Lezzetli Sohbetler

13:30 Hayran mı Takipçi mi?
14:00 Sohbet Köşesi
14:45 İsa’nın Etkisi
15:30 Tarihte Bugün – 21 Haziran
15:50 Günlük Yolculuğumuz
16:00  Sat-7 Türk Çocuk
17:00  Uçan Ev
17:30  Mesih Dosyaları
18:00  Engelsiz Yaşam

18:50  Sonsuzluktan Parçalar
19:00  Bir Asur Hikayesi: Süryaniler
19:25  İsa Mesih’le Karşılaşanlar
19:40  Tarihte Bugün – 21 Haziran
19:55  Kutsal Kitaptan Okumalar
20:00  Anadolunun Vaizleri
20:15  Umut Dolu Sözler
20:33 Yaratanı Yaşamak 
21:00  Eksik Parça
23:00  Tanrı Sağlar