engelSİZ YaşaM

Birtanem Candaner’in hazırlayıp sunduğu bu programda engelli bireylerin hayatta hangi mücadelelerden geçtiklerini, ne zorluklar yaşadıklarını, sosyal anlamda ve psikolojik anlamda nasıl olduklarını ve nasıl olmaları gerektiğinin üzerinde duruluyor. Her bölümde bir konu ve konuk üzerinden o engelin ne olduğu, nasıl olduğu var ise tedavi yönlerinin ne olduğu üzerinde sohbet ediliyor.

Bu bireylerin iş ve özel hayatlarında yaşadıkları zorluklar televizyon ekranına taşınıyor.

Engelli olmayan bireylere farkındalık yaratılarak engelli bireylere empati duymaları sağlanıp engelli bireylerin hayatlarında da bir engelin daha ortadan kalkmasına yardımcı olmayı bu programda hedefliyoruz.