08 EKİM 2021 – CUMA

   
08:00 Anadolunun Vaizleri
09:30

Mini Kent

10:45 Kurtuluş
12:00 Lezzetli Sohbetler
14:00 Özgür Bir Yürek
16:00 Mini Kent
17:15 Bu Toprağın Kadınları
18:30 Haftanın Gündemi
19:30 O Öyle Değil
20:30 Katolik Pederlere Sorduk
21:30 Merhamet Kuralı
23:25 Mesih’in Tutkusu
01:00 Kutsal Kitaptan Okumalar